1. Kortene koster 35,- kr./stk. (5 Euro) - Prisen er incl. moms, excl. lev. omkostninger
  2. Postkortene leveres i konvolutter indeholdene postkort og tilh. konvolut.
  3. Med forbehold for prisændringer
Rubjerg Knude Fyr, 1899-2004

Fyret blev opført i 1899-1900 på kyst-skræntens højeste punkt 60 meter over havet og afstanden til havet var dengang godt 200 meter.
Lyset i fyret tændtes første gang den 27. december 1900; et langt hvidt blink efterfulgt af to korte hvert halve minut og det kunne ses hele 42 km. væk.
På det tidspunkt lå der kun en lav klit (2-3 m høj) mellem fyrbygningerne og skrænten.
I perioden 1910-1920 blæste store mængder sand op fra skrænten og lagde sig på området mellem fyret og havet. Det lagde sig også omkring bygningerne, fyldte brønden og ødelagde køkkenhaverne. Allerede på dette tidspunkt truede sandet med at vokse fyret over hovedet, hvorfor man kørte læs efter læs bort.
I 1950’erne gravede man igen store mængder sand af klittoppen, men uden det ønskede resultat og den 1. august 1968 blev lyset slukket for sidste gang.
I et forsøg på at bremse sandflugten nedsatte man fyrregrene på toppen – hvilket bare bevirkede at klitten voksede yderligere i højden.
I begyndelsen af 1990’erne blev Rubjerg Knude fredet og man lod sandet flyve frit.
I 1994 tog man taget af den yderste bygning og lod sandet fylde den.
I 1996 fjernede man taget på den næste bygning.
I 2001 var der stadig cafeteria og museum i de tilbageværende bygninger, men i 2002 opgav man og havde kun en lille interimistisk kiosk i den ene ende af den sidste bygning.
I december 2002 og januar 2003 fjernede man taget på de sidste bygninger og nu - i 2004 - er klitten vandret forbi og det yderste hus (mod havet) er igen ved at komme til syne og vil om få år falde i havet.
En hel serie malerier som beskriver forløbet kan ses i John Kristensens galleri i Løkken.

Der Leuchtturm Rubjerg Knude wurde von 1899 - 1900 am höchsten Punkt der Steilküste60 m über dem Meeresspiegel im Abstand von gut 200 m zum Meer erbaut.
Das Leuchtfeuer wurde zum 1. Mal am 27. Dezember 1900 angezündet: ein langerweißer Lichtstrahl gefolgt von 2 kurzen jede halbe Minute.
Dieser Strahl konnte bis zu 42 km Entfernung gesehen werden.
Anfangs gab es dort nur eine niedrige Düne(2 - 3 m hoch) zwischen den Leuchtturmbautenund der Steilküste.
In der Zeit zwischen 1910 - 1920 wurden große Mengen Sand von der Steilküste heraufgeblasen und legten sich über die Umgebung zwischen Leuchtturm und Meer.Der Sand lagerte sich auch zwischen denübrigen Gebäuden ab, verschüttete den Brunnen und verwüstete den Kräutergarten.
Schon zu diesem Zeitpunkt drohte der Sand den Leuchtturm zu verschütten, weshalbman Fuhre für Fuhre Sand wegfuhr. In den50-er Jahren grub man sogar große MengenSand von der Dünenspitze ab, aber ohne Erfolg. Am 1. August 1968 wurde das Leuchtfeuer für immer ausgeschaltet.
Um das Sandtreiben zu bremsen, versuchte man Kiefernzweige in die Düne zu stecken – was allerdings nur bewirkt hat, dass die Düne weiter in die Höhe wuchs.
Zu Beginn der 90-er Jahre wurde Rubjerg Knude unter Schutz gestellt, und man ließ den Sand frei fliegen.
1994 nahm man das Dach des dem Meer am nächsten stehenden Gebäudes ab und ließdieses vom Sand füllen.
1996 entfernte man dann das Dach vom dahinterliegenden Gebäude.
2001 gab es dort noch eine bewirtschaftete Cafeteria und ein Museum in den übriggebliebenen Gebäuden aber im Jahr 2002 gab man auf und hatte dann nur nocheinen kleinen Kiosk in einem Teil des letzten Gebäudes.
Im Dezember 2002 und Januar 2003 entfernte man dann das Dach vom letzten Gebäude.
Im Jahr 2004 ist die Düne weitergewandert und das 1. Gebäude ist im Begriff, wieder zum Vorschein zu kommen, wird nun aber in wenigen Jahren im Meer versinken.
Eine ganze Serie von Gemälden über diese Entwicklung ist in der Galleri von John Kristensen in Lokken zu sehen.